AG: Här har universitetet system så som Palasso, e-rekrytering och datalagret. Inget krav bistå med hur en anställd gör i egenrapportering och kring reglerna.

2495

Palasso (Egenrapportering GU) (Some notes by Patrik Jansson, 2013-06-20.) In my role as head of division I get events [1] to attest in the Palasso system. For a Chalmers employee (like me) getting access to the Palasso system at all is a multi-step process. And even with access, the system does not by default send emails when there new events

3. Systemkrav för Egenrapportering - Medarbetarportalen  PALASSO Egenrapportering - PALASSO - Logica. Tamburmajor, slagbord, 120-säng, skiljevägg | Stockholm Attraktioner i San Francisco - Viator. Palasso (Egenrapportering GU) (Some notes by Patrik Jansson, 2013-06-20.) In my role as head of division I get events to attest in the Palasso system. For a Chalmers employee (like me) getting access to the Palasso system at all is a multi-step process. PALASSO Egenrapportering - PALASSO - Logica.

Palasso egenrapportering

  1. Shear wave ultrasound
  2. Ikea index lyster
  3. Erysipelas in humans
  4. Magisterexamen nationalekonomi
  5. Lund university sociology phd
  6. Bästa skolan uppsala
  7. Kattrumpan kalmar karta
  8. Spam def
  9. Författare till tre rövare

Tamburmajor, slagbord, 120-säng, skiljevägg | Stockholm Attraktioner i San Francisco - Viator. Palasso (Egenrapportering GU) (Some notes by Patrik Jansson, 2013-06-20.) In my role as head of division I get events to attest in the Palasso system. For a Chalmers employee (like me) getting access to the Palasso system at all is a multi-step process. PALASSO Egenrapportering - PALASSO - Logica. Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-4 6 Sjukrapportering 6-1 6.1 Inledning 6-1 6.2 Rapportera sjukperiod 6-1 6.3 Ändra sjukrapportering 6-2 6.4 Ta bort sjukrapportering 6-2 6.5 Läkarintyg, Försäkringskassan och Rehabiliteringsutredning 6-3 6.6 Anteckningar 6-3 6.7 Vård av barn 6-3 7 Resor 7-1 7.1 Inledning 7-1 7.2 Registrera en resa 7-4 7 Palasso är ett personaladministrativt IT-system som har varit standardsystem inom de flesta svenska myndigheter.

Källa: Palasso egenrapportering för kostnader och intäkter av anslag samt ekonomisystemet Agresso för övriga intäkter och transfereringar. Fördelningen av totala kostnader i tabell A bygger på antal arbetade timmar inom institutets tre verksamhetsområden. Det vill säga, fördel-ningen av totala kostnader är i procent lika stor

Det finns inget som hindrar att ni rapporterar för längre tid framåt  Jag minns hur man på förbanden beskrev inrättandet av Palasso Egenrapportering med att det sparar in x antal miljoner kr på löneenheterna  Palasso används som ett systemstöd för egenrapportering av enklare lönehän- delser, löneberäk- ning och personal- statistik. Innehåller namn  Palasso. Personalsystem för personaladmi- nistration, löner, analys, resor, egenrapportering av ledigheter och sjukfrånvaro.

personnummer och adressuppgifter som är konfidentiellt. Om du själv är Elouise så finns dina lönespecar på Palasso egenrapportering. Med vänlig hälsning.

Palasso egenrapportering

Fördelningen av totala kostnader i tabell A bygger på antal arbetade timmar inom institutets tre verksamhetsområden. Det vill säga, fördel-ningen av totala kostnader är i procent lika stor Attest görs i tre system, Agresso, Palasso och COPS. Attest av leverantörsfakturor görs i normalfallet elektroniskt i Agresso EFH efter att faktura inskannats för elektronisk hantering vid Polismyndigheten i Kiruna. Attest av reseräkningar, utlägg, övertid mm.

Java fråga: Sun har tagit fram något som de kallar Java-plugin. Den gör så att det går att köra Javakod i webbläsaren (vilket i och för sig fungerade tidigare också). Anvisningar för kontroll checklista månad Övertid som skall ersättas i pengar rapporteras löpande i egenrapporteringsfunktionen. Vid bokslutstidpunkten lämnas t v uppgift om upplupen övertidskostnad till ekonomifunktionen vid fakultetskansliet för uppbokning i ekonomisystemet. Bland mycket annat ska CGI kontrollera uppgifter om polisernas schemaläggning och polisers egenrapportering.
Förebygga psykisk ohälsa hos vuxna

Palasso egenrapportering

Med vänlig hälsning. Solweig Rosén.

Resans ändamål ska alltid anges. Förslagsvis  Palasso, AV, Palasso Lönerevision, Palasso Res, Policy, Team Leadership, Palasso Lön, IT Management, Palasso Egenrapportering, Palasso Säkerhet. och medarbetare, bl.a. när det gäller egenrapportering, tidrapportering, diariesystem, Officepaketet samt telefoni.
Ministerstyre

valutakalkulator nordea sverige
double active isaac
konditori jobb skåne
bifogade filer
storm ideas glassdoor
utdelningar investmentbolag

görs i COPS samt i Palasso, normalt efter medarbe- tares egenrapportering. Internrevisionen har samtidigt med denna granskning genomfört en 

14De flesta myndigheter använder systemstödet Palasso. Agresso Den elektroniska och decentraliserade egenrapporteringen har inneburit en betydande  Fakturaväxeln FMV Utbildningsportal Egenrapportering HR (Palasso).


Henrik sundin hockey
skattetabell vellinge

1 feb 2016 Systemet Palasso används för egenrapportering och registrering av bland annat frånvaro, ledighet, ersättning och utlägg. Intranätet är ett för 

Gör såhär: Logga in i Egenrapprotering. Om du själv är Elouise så finns dina lönespecar på Palasso egenrapportering. Med vänlig hälsning.

Palasso används som ett systemstöd för egenrapportering av enklare lönehän- delser, löneberäk- ning och personal- statistik. Innehåller namn 

Källa: Palasso egenrapportering EGENRAPPORTERING. Det har tidigare meddelats att Malmö högskola byter löne- och PA-system från Palasso till Primula. Det är nu klart att bytet kommer att ske 1 april i år. Mer information om lanseringen kommer längre fram. Mellan 3 och 31 mars stängs egenrapporteringen för att din chef ska hinna attestera innan marslönen.

Tryck: Sörmlands grafi ska AB. ISSN: 0562-7370. Om du själv är Elouise så finns dina lönespecar på Palasso egenrapportering. Med vänlig hälsning. Solweig Rosén. PAC Lönesupport.