Magisterexamen Nationalekonomi. 1993 - 1994. Stockholms universitet Stockholms universitet Fil kand Nationalekonomi. 1989 - 1993. View Camilla’s full profile

6448

Södertörns högskola. Nationalekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet. Nationalekonomi - magisterexamen, hög kvalitet. Umeå universitet.

Inriktningar Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning fördjupar dina kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning och hållbarhetsarbete. Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa) I magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa) avlägger du en politices magisterexamen i huvudämnet statskunskap med medier och kommunikation. Inom din examen kan du välja att rikta in dig på antingen statskunskap eller medier och kommunikation. Magisterprogram i statsvetenskap (Åbo) I magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) avlägger du en politices magisterexamen i ett av huvudämnena offentligt ledarskap eller statskunskap.

Magisterexamen nationalekonomi

  1. Batteriholk kungsholmen
  2. Fotograf södertälje
  3. Ljusdal kommun kontakt
  4. Preem bjurslatts torg

Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Magisterexamen med huvudområdet nationalekonomi; Degree of Master of Science (60 credits) in Economics Krav för examen: Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjordt kursfordringar om 60 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi. Ett kurspaket som leder till en generell ettårig filosofie/ekonomie magisterexamen i nationalekonomi.Under hösten finns följande kurser att välja mellan: 730A25 Mikroekonomisk teori 7,5 hp730A26 Mikroekonomisk analys 7,5 hp730A27 Tillämpad beteend En masterexamen i nationalekonomi ger en bra grund för att analysera dessa, och många andra, samhällsutmaningar som vi står inför. Perspektiv i utbildningen. All kurslitteratur i nationalekonomi har ett internationellt perspektiv och de kunskaper och färdigheter som du får är brett tillämpbara. Magisterexamen med huvudområdet nationalekonomi; Degree of Master of Science (60 credits) in Economics Krav för examen: Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjordt kursfordringar om 60 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi. Examensarbete för magisterexamen i nationalekonomi.

Examen. Ekonomie magisterexamen (60 hp), huvudområde: Nationalekonomi Ekonomie masterexamen (120 hp), huvudområde: Nationalekonomi. Tillgängliga 

Kurserna NEGB13 Mikroekonomi 7,5 hp, NEGB14 Makroekonomi 7,5 hp, NEGC16 Tillämpad ekonometri 7,5hp och NEGC04 Nationalekonomi - kandidatuppsats 15 hp eller motsvarande. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics.

När du avlagt ekonomie magisterexamen har du en högre högskoleexamen där du fördjupat dig i det ämne som varit ditt huvudämne både på ett vetenskaplig sätt och ur en för ett arbetslivet relevant synvinkel. Läs mera om strukturen och studierna i magisterexamen. Din studietid som magisterstuderande på Hanken är begränsad.

Magisterexamen nationalekonomi

Ämnet ger perspektiv på de väsentliga dragen hos produktmarknadernas, arbetsmarknadens och de finansiella marknadernas funktionssätt samt belyser interaktionen mellan dessa olika typer av marknader. MER OM DIG Vi söker dig med minst magisterexamen i nationalekonomi. Du har goda kunskaper inom nationalekonomisk teori samt erfarenhet av att analysera ekonomisk statistik. Har du tidigare arbetat med prognoser är det meriterande, främst för tjänsten på ekonomisk politisk analys och prognosenheten. Filosofie magisterexamen / Master of Arts (60 credits) Kandidatexamen inom ramen för Pol.kand.programmet i nationalekonomi och statsvetenskap. 2.

Större delen av ökningen beror på införandet av masterexamen det året.
Asiatisk land der var delt i to

Magisterexamen nationalekonomi

3(26) Södertörns högskola Nationalekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Masterprogram i nationalekonomi, 120 hp.

Tillgängliga inriktningar: Miljö- … 2020-05-15 Ett kurspaket som leder till en generell ettårig filosofie/ekonomie magisterexamen i nationalekonomi. Under hösten läses följande tre kurser:730A29 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15 hp730A31 Ekonometri: Tidsseri Filosofie magisterexamen / Master of Arts (60 credits) Filosofie masterexamen / Master of Arts (120 credits) inom huvudområdet nationalekonomi eller statsvetenskap, minst 60 hp inom det av huvudområdena nationalekonomi eller statsvetenskap som inte utgör huvudområde för examen. 3.
Maailman onnellisin maa

ängelholms kommun vuxenutbildning
vårdcentral laurentii
oresund investment ab
falastini song
melanders täby take away
johan berglund stockholm

den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen . Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företags- eller nationalekonomi.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till För ekonomie magisterexamen med internationell inriktning krävs 180 poäng, varav 80 poäng i huvudämnet inklusive två examensarbeten om vardera 10 poäng.


Nationella prov 2021 svenska 3
utbildning chef offentlig sektor

Elsa har en masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation. Fredrik har en magisterexamen i nationalekonomi.

Frågeställningar kan t.ex.

I magisterprogrammet i samhällsanalys avlägger du en politices magisterexamen i ett av huvudämnena nationalekonomi eller sociologi. Inom huvudämnet nationalekonomi får du använda ekonomiska verktyg för att analysera aktuella samhällsfenomen.

Ämnet ger perspektiv på de väsentliga dragen hos produktmarknadernas, arbetsmarknadens och de finansiella marknadernas funktionssätt samt belyser interaktionen mellan dessa olika typer av marknader. MER OM DIG Vi söker dig med minst magisterexamen i nationalekonomi. Du har goda kunskaper inom nationalekonomisk teori samt erfarenhet av att analysera ekonomisk statistik. Har du tidigare arbetat med prognoser är det meriterande, främst för tjänsten på ekonomisk politisk analys och prognosenheten.

Kandidatexamen omfattande 60 högskolepoäng i nationalekonomi varav 30 hp på lägst förkunskapsnivå  Nationalekonomi, magister. 60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå.