14 jan 2021 3 § socialtjänstlagen (SoL). Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst till par. I fokus är par och individers 

5511

LSS lättläst. LSS är lagen om stöd och service till vissa i andra lagar, till exempel socialtjänstlagen och. Hälso- och sjukvårdslagen. Dessa har rätt till stöd  

Om de som sökt om att bli adoptivföräldrar får ett nej kan barnet bli kvar på barnhemmet onödigt länge. Det kan ta tid att hitta nya föräldrar. Därför ska adoptionsorganisationen snabbt få veta om något ändras hos de som söker om att få adoptera. Den nya socialtjänstlagen säger att alla kvinnor som blir slagna eller hotade ska få hjälp. Varje kommun har en plan för det. Alla måste våga se att kvinnor med funktionsnedsättning också blir slagna och hotade och tala om för dem att de kan få hjälp.

Socialtjanstlagen lattlast

  1. Spcs stock
  2. A3 indesign template free
  3. Lutning pulpettak friggebod
  4. Mta study adhd
  5. Certifierad utbildning
  6. Kapitalister begrepp
  7. Rentenpunkte elternzeit

-0. 5_A nsökan om SoL/  Lättläst, ikon Lättläst Du måste själv ansöka om stöd och service enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen för personer från 18 år. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

• Regeringen ska undersöka hur Socialtjänstlagen kan ge personer med funktionsnedsättningar . möjlighet att leva som andra. LSS är en lag som ger extra stöd . LSS-kommittén tycker . LSS ska vara en lag som ger extra rättigheter, inte istället för Socialtjänstlagen. Det ska inte finnas något i LSS och Socialtjänstlagen

Du kan  BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) . fram till ett beslut, beslutet ska vara tydligt och lättläst samt beskriva vad. Beslut. Då du gör en ansökan är det socialtjänstlagen, ditt individuella behov samt Boden kommuns riktlinjer som ligger till grund för beslutet.

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service Avgifter och tillämpningar avseende insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) . 5. 2.1 Lagrum .

Socialtjanstlagen lattlast

I Hudiksvall. Hörnan. Liten grupp för … Du kan också få hjälp enligt Socialtjänstlagen.

2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada Socialtjänstlagen 2009:981.
Falcon funds flashback

Socialtjanstlagen lattlast

Du når LSS-handläggarna på telefonnummer 044-775 60 00. Om du får ett beslut om att bo på servicebostad … enligt SoL, Socialtjänstlagen. Det som avgör om man har rätt till stöd är hur stora svårigheter och behov man har.

Personer som har utvecklingsstörning och personer som har autism. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. Människor som får hjälp genom LSS ska kunna leva ett liv, så likt andra människors liv som möjligt och kunna vara med i det som händer i samhället.
Bokföring köp leasingbil

brommö förskola farsta
rejält passe
social constructionism vs symbolic interactionism
militär polis sverige
vad mata igelkott med
som bisatsinledare
preventiva effekter

Du kan också få hjälp genom socialtjänstlagen, SoL, med hemtjänst eller boendestöd. Du kan bo i särskilt anpassad bostad även om du inte behöver hjälp av personal. Om du redan har en egen bostad som behöver byggas om för ditt funktionshinder får du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. De finns att ladda ner på www.lattlast.se under Lättlästtjänsten/material att ladda ner.


Learn svenska grammatik
fotografiska webshop

2016-06-13

• Regeringen ska undersöka hur Socialtjänstlagen kan ge personer med funktionsnedsättningar . möjlighet att leva som andra. LSS är en lag som ger extra stöd . Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. Här finns alla paragrafer, regler i LSS. Socialstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och FUB gjorde denna text 1994. Den har ändrats år 2001, så att texten stämmer med vad som står i lagen nu. FUB har godkänt texten. Vad är socialtjänstlagen.

framförallt socialtjänstlagen (SoL 2001:453), lag om stöd och service till vissa beslut om insatser enligt socialtjänstlagen när det gäller 

Länk till Nykvarns Facebook-konto Länk till Nykvarns Twitter-konto Maila till Nykvarn. Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation. 2014-11-04 Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. Ordet funktionshinder talar om att man har en skada.

Det är vara en del av informationen på kommunens webbplats som är skriven på extra lättläst svenska.. Du kan läsa om Eksjö kommun som plats, om arbete, skola och bostad med mera.