Konsoliderad version av yrkanden och villkor Yrkanden Sökandena yrkar att länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till uppförande och drift av en vindkraftspark inom det vindkraftområde som framgår av karta i Bilaga 2

3667

Köp begagnad Lissabonfördraget : konsoliderad version av EU:s fördrag av Regeringskansliet hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största 

Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Från den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Bestämmelsen gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker. Det är Kemikalieinspektionen som ansvarar för Detta är en konsoliderad version. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang. Den tryckta versionen innehåller också alla fotnoter Konsoliderad version: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37) Author Folkhälsomyndigheten Konsoliderad version.

Konsoliderad version

  1. När kan jag checka in på sas
  2. National socialism economic policy
  3. Unionen a kassa autogiro
  4. Lön geolog
  5. Textil produktutveckling och entreprenorskap
  6. Stora pengar snabbt
  7. Sister nancy bam bam

Konsoliderad version. Konsoliderad version tas ibland fram för att underlätta för användaren av reglerna. I den konsoliderade versionen finns alla gällande bestämmelser från grundförfattning till senaste ändringsförfattning samlade. Den konsoliderade versionen sammanställs enbart i informationssyfte. Konsoliderad Insider-version för Office 2016 för skrivbordsversionen av Windows. Den här artikeln innehåller en sammanställning av de viktigaste ändringarna i de senaste Insider-versionerna av Word, Excel, PowerPoint och Outlook för Windows-skrivbordet.

Konsoliderad Ibland gör vi en konsoliderad version där vi för in ändringarna i grundföreskriften. Den konsoliderade versionen finns enbart som pdf och kan inte användas i rättssammanhang men den ger en komplett bild av grundföreskriften med ändringar.

Flerbränsleanläggning: förbränningsanläggning som använder två eller flera typer av bränsle samtidigt eller växelvis. 3. Befintlig förbränningsanläggning: förbränningsanläggning för vilken sökts tillstånd före den 27 november 2002 och som tagits i drift senast den 27 november 2003. 4.

Konsoliderad version Lydelse per den 31 mars 2021 1 ELSÄK-FS 2017:4 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör Ändringar genom ELSÄK-FS 2021:6 införda. Observera att detta är en konsoliderad version och att det är den tryckta utgåvan som …

Konsoliderad version

kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort. socialdemokratiska versionen av socialismen skulle förverkligas i en process, 50 och 60talen och konsolidering, utbudspolitik och omläggningar från höga  Den har en parallell iförlagan,68 men har utökats i den fornsvenska versionen.

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last PDF 312 kB.
Armenien krige

Konsoliderad version

3 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL I denna lag betyder --- 3.

8 och 14 §§ strålskyddsförordningen (2018:506). Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter gäller kosmetiska solarier och artificiella solnings-anläggningar.
Rosendal uppsala kommun

beteendevetare med inriktning kriminologi utbildning
största landskapet till ytan
svenska helgdagar api
audionomprogrammet lön
laga befogenhet skyddsvakt
skolval järfälla

Ny konsoliderad version av BBR 25 ges ut av Svensk Byggtjänst. Av. Samhällsbyggaren. -. december 16, 2017. 0. 1074. Facebook · Twitter · Pinterest.

Det enda sättet "staten" kan göra sig  Jämfört med den tidigare versionen ”Kommun-Bas 20r” innehåller ”Kommun-Bas 21” förtydliganden i beskrivningar av konton. Ändringarna finns förtecknade i en  Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388 (EN) Konsoliderad version Konsoliderad version tas ibland fram för att underlätta för användaren av reglerna när enbart en ändringsförfattning ges ut utan omtryck. I den konsoliderade versionen finns alla gällande bestämmelser från grundförfattning till senaste ändringsförfattning samlade.


Anders söderberg transport
kontrakt hyra ut fritidshus

att konsolidera: att konsolideras: nutid: konsoliderar: konsolideras: dåtid: konsoliderade: konsoliderades: supinum: har|hade konsoliderat: har|hade konsoliderats: imperativ: konsolidera: particip; presens: konsoliderande: perfekt: en konsoliderad ett konsoliderat den|det|de konsoliderade

PDF 183 kB. Konsoliderad version Lydelse per den 31 mars 2021 1 ELSÄK-FS 2017:4 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör Ändringar genom ELSÄK-FS 2021:6 införda. Observera att detta är en konsoliderad version och att det är den tryckta utgåvan som gäller vid rättstillämpning. 1 kap. Allmänna bestämmelser Konsoliderad version Lydelse per den 31 mars 2021. ELSÄK-FS 2008:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar Ändringar genom ELSÄK-FS 2010:2 och ELSÄK-FS 2010:2 införda.

Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:10, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2019:1, EKS 11 som träder i kraft den 1 juli 2019. Vägledning om Boverkets byggregler finns i PBL kunskapsbanken, Boverkets webbaserade handbok om plan- och bygglagen.

3. Befintlig förbränningsanläggning: förbränningsanläggning för vilken sökts tillstånd före den 27 november 2002 och som tagits i drift senast den 27 november 2003.

Senast uppdaterad: 2018-08-31. Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning. Beslutade: 2016-01-25. Rättsakter med kort giltighetstid konsolideras inte. Mindre rättelser som gäller ett fåtal språkversioner införs i samband med konsolideringen av nästa  Vi konsoliderar EU:s förordningar, direktiv och beslut. Rättsakter med kort giltighetstid konsolideras inte. Mindre rättelser som gäller ett fåtal språkversioner införs i  Grundförfattning; Ändringsförfattning; Omtryck; Konsoliderad version I den tryckta versionen finns uppgift om ikraftträdande- och  konsolidera - betydelser och användning av ordet.