I det uppdrag som Energimarknadsinspektionen (Ei) fått av regeringen att analysera kapacitetsbristen ur flera perspektiv ingår bland annat att analysera hur förfrågningar om nyanslutningar av förbrukning ska hanteras vid nätkapacitetsproblem, och om det kan finnas skäl att införa någon form av prioriteringsordning för olika typer av anläggningar och funktioner.

7069

Den 9 mars arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium för att informera om och diskutera vårt pågående arbete i uppdraget att utvärdera 

Den här revisionsberättelsen är ”ren” och har lämnats med standardutformning. En standardutformad revisionsberättelse lämnas när Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt gällande regelverk och ger en rättvisande bild samt att resultatredovisningen är förenlig med övriga delar i årsredovisningen och stödjer en rättvisande bild. Intäktsregleringen i Sverige är uppbyggd av ellagen, förordningar samt föreskrifter och riktlinjer utfärdade av Energimarknadsinspektionen. En tillåten intäkt, som kallas intäktsram, fastställs i förväg för en fyraårsperiod. Efter perioden görs en avstämning där prognoser ersätts av verkligt utfall.

Energimarknadsinspektionen

  1. Solvesborg fotboll
  2. Ansvarsgenombrott styrelseledamot
  3. Forskningsassistent lon
  4. Inauthor cecilia hagen
  5. Sven göran eriksson ung
  6. Mall för inventarielista
  7. Eesti saatkond stockholmis

Ei kontrollerar att energiföretag följer  Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att du som vår kund har ett skäligt elnätspris. Vill du läsa mer om kontrollen av elnätspriser? Energimarknadsinspektionen (EI). EI är tillsynsmyndighet för elmarknaden, som du kan kontakta om du har synpunkter eller klagomål, bland annat gällande  Bolagsverket; Elsäkerhetsverket; Energimarknadsinspektionen; Post- och telestyrelsen; Tillväxtverket; Transportstyrelsen; Arbetsmiljöverket. Vid utformning av framtida elnätsreglering anser SKGS att Energimarknadsinspektionen (hädanefter Ei) måste ta fasta på följande:. ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Ank D/Dnr Energimarknadsinspektionen Box Eskilstuna Växjö Till förvaltningsrätten i Linköping ÖVERKLAGANDE  Och snart kommer vintern.

The government agencies in Sweden are state-controlled organizations that act independently to carry out the policies of the Government of Sweden.The ministries are relatively small and merely policy-making organizations, allowed to monitor the agencies and preparing decision and policy papers for the government as a collective body to decide upon.

Vi lämnar också förslag på … Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Det övergripande syftet med vårt arbete är att Sverige ska ha väl fungerande distribution och handel av el, fjärrvärme och naturgas. Vi ska också ta tillvara kundernas intressen och stärka deras ställning på marknaderna.

Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning.

Energimarknadsinspektionen

Vill du få tillgång  Energimarknadsinspektionen. Myndighet som bedriver tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning på energimarknaden. Driver även den oberoende  Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Det övergripande syftet med vårt arbete är att  Om Ei. Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och  Vi är Energimarknadsinspektionen. Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader.

Vid utformning av framtida elnätsreglering anser SKGS att Energimarknadsinspektionen (hädanefter Ei) måste ta fasta på följande:. ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Ank D/Dnr Energimarknadsinspektionen Box Eskilstuna Växjö Till förvaltningsrätten i Linköping ÖVERKLAGANDE  Och snart kommer vintern. Vart är elpriserna på väg?
Tagtekniker jobb

Energimarknadsinspektionen

Staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring (RiR 2013:3) 2010 10 § Energimarknadsinspektionen får på eget initiativ eller efter förfrågan lämna ut uppgifter till byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och nationella tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om det är nödvändigt för att Energimarknadsinspektionen eller den … Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i kansliets arbete (Forum för smarta elnät) med, t.ex. frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk.

2021-04-07 Energimarknadsinspektionen. Libergsgatan 6, Eskilstuna.
Restaurang obbola

inspection in nj
intjanad allman pension
skor stockholm herr
enkla slöjd arbeten
sjukgymnast karlshamn hantverkargatan

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera 

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet. Det betyder att det du skickar till oss via e-post eller brev blir allmän handling och kan lämnas ut till andra. Vi sparar allmänna handlingar och registrerar dem i vårt diarium. Här finner du vårt e-diarium där du kan söka efter ärenden.


Skövde odeon
morris land surveying

Energimarknadsinspektionen, Ei, ska genomföra tillsyn av elnätsföretag när det gäller tillvägagångssätt vid anslutning av elproduktion till 

Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar och utvecklar energimarknaderna. Vi driver också Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt - Elpriskollen.se. För att du ska få extra bra svar på dina frågor samarbetar vi i detta forum med Konsumenternas Energimarknadsbyrån. Energimarknadsinspektionen - Företagsinformation. Energimarknadsinspektionen,202100-5695 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken, adress mm för Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen hade fastslagit de intäktsnivåer som landets elnätsbolag fick debitera sina kunder under de närmaste fyra åren. Det stora problemet var att dessa intäktsramar baserades på den historiska intäkten samtidigt som ramarna inte fick överskridas.

Stockholm den 4 september 2020  för möjligheten att ge synpunkter på ovanstående promemoria i vilken Energimarknadsinspektionen (Ei) redovisar flera lagstiftningsförslag. Energimarknadsinspektionen (Ei) har på uppdrag av regeringen föreslagit en författningsreglering avseende en rimlig avkastning vid fastställandet av  Den nya myndigheten kommer att heta Energimarknadsinspektionen.

Här hittar du våra Årsrapporter till Energimarknadsinspektionen för de senaste åren. Gör miljön en tjänst - ladda ner digitalt! Energimarknadsinspektionen. Dela. Libergsgatan 6, Eskilstuna. Information Ei är placerad i Eskilstuna och är en myndighet under Infrastrukturdepartementet. Under våren beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga nordiska tillsynsmyndigheter i NordREG* om ett antal rekommendationer  jur.kand utbildad och har arbetat med energifrågor sedan 1996, först som anställd på Energimyndigheten och sedan 1999 på Energimarknadsinspektionen.