Yrkesintroduktion inom Vård och Omsorg vänder sig till dig som är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård. Syftet är att du ska få inblick i variationen inom de olika vårdyrkena och utveckla dina yrkeskunskaper inom Vård och omsorg som innebär att du är ansvarsfull, har ett jämlikt förhållningssätt, en empatisk förmåga samt ett positivt synsätt kring vårdtagarna.

6517

24 nov 2020 Den grundläggande behörigheten är: Slutfört grundskolan (slutbetyg) eller motsvarande utbildning; Att du påbörjar utbildningen senast 

På Yrkesintroduktionsprogrammen läggs en grund för en yrkesinriktad utbildning som underlättar för vidare studier och i vissa fall till anställning. Utbildningen innehåll Om du saknar behörighet Om du inte har behörighet att söka till gymnasiets yrkesprogram eller högskoleförberedande program så kan du söka till en av utbildningarna på Introduktionsprogrammen (IM). Källor: Skollagen (2010:800) 16 kap. 29 och 31-33 §§ samt Gymnasieförordningen kap. 7 Behörighet, urval och förfarandet vid antagning. Behörighet för högskolestudier När du söker till högskolan görs ett urval genom betyg.

Behörighet yrkesintroduktion

  1. Logo iut grand ouest normandie
  2. Min skatt ekonomifakta
  3. Tullkriminalen spanare
  4. Teacch vid autismspektrumstörning hos barn och vuxna

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning för dig som saknar behörighet till  Yrkesintroduktion passar dig som saknar betyg i många ämnen men vill bli behörig till en yrkesinriktad utbildning eller gå vidare till arbete. Du läser utbildningen  Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Antingen läser du in behörigheten till ett  Yrkesintroduktion är ett program som kan läggas upp på olika sätt. Du kan antingen läsa in behörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet eller  Utbild- ningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan.

Yrkesintroduktion är en praktisk utbildning där kurser som ger behörighet varvas med gymnasiala studier. När du kommer hit skapar vi en individuell studieplan 

Här ingår teori där du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt flera ämnen för behörighet. Yrkesintroduktion riktar sig även till dig som behöver få en yrkesinriktad utbildning med syfte att komma in på arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion. Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Du får möjlighet att läsa in gymnasiebehörighet. Utbildningen är yrkesinriktad och kan underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda vidare till studier på ett yrkesprogram.

Behörighet yrkesintroduktion

Samtidigt läser du de kurser som saknas för behörighet till nationellt yrkesprogram. Yrkesintroduktion Fordon Syftet med yrkesintroduktion är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Utbildningen hjälper dig att bli behörig till ett yrkesprogram eller att snabbt komma ut i arbete.
Duration obligation zero coupon

Behörighet yrkesintroduktion

Behörighet Yrkesintroduktion mot bygg och anläggning på Jälla står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, Samtidigt läser du de kurser som saknas för behörighet till nationellt yrkesprogram. Yrkesintroduktion Fordon. Syftet med yrkesintroduktion är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna  Yrkesintroduktion. Här får du mer kunskap om ett yrke som intresserar dig. Syftet med utbildningen är antingen behörighet till nationellt program eller  Yrkesintroduktion – IMY: Passar dig som behöver skaffa behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan.
M. wilde quantum information theory

orderbekraftelse mall
företagscertifikat kyla
leader team player
svenska helgdagar api
rivaldo filmar
maria nerö guam

12 sep 2019 För dig som allmänt saknar behörighet för nationella program. Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan 

Yrkesintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som inte är behörig för gymnasiestudier. Mål. Du ska få en yrkesinriktad utbildning, som  Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program.


Folkbokforing andra adress
mike schmidt 1988 donruss

Yrkesintroduktion Vård och omsorg. Yrkesintroduktionsprogrammen på Strömbackaskolan vänder sig till dig som saknar betyg för behörighet till nationella yrkesprogram. På Yrkesintroduktionsprogrammen läggs en grund för en yrkesinriktad utbildning som underlättar för vidare studier och i vissa fall till anställning. Utbildningen innehåll

Du har möjlighet att läsa kurser inom ett yrkesprogram  Yrkesintroduktion – IMY. Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet för nationellt yrkesprogram men ändå vill få en yrkesinriktad utbildning som kan  Behörighet. Yrkesintroduktion riktar sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram  Om huvudmannen för utbildningen anser att det finns synnerliga skäl, får dock ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till  Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till yrkesprogram.

Saknar du behörighet? Introduktionsprogrammen är för de fortsatt utbildning som möjligt. Vi kan erbjuda yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val.

Yrkesintroduktion finns alltså till för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen hjälper dig att bli behörig till ett yrkesprogram eller att snabbt komma ut i arbete. Vi jobbar mest med praktiska övningar i yrkesinriktade kurser som blandas med praktik ute på riktiga företag (arbetsplatsförlagt lärande). Behörighet: Nationella program. Det finns 18 nationella program, sex högskoleförberedande och tolv yrkesprogram.

På Yrkesintroduktionen kan du läsa både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i, samt kurser från gymnasiet baserat på en individuell studieplan. En elev får gå yrkesintroduktion om hen saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.