Raindance är universitetets ekonomisystem. Det togs i bruk 12 januari 2016. Här hittar du information och instruktioner till systemet.

1582

Så använder du Raindance app uppföljning, en del av Raindance affärssystem. En pedagogisk instruktionsfilm hur du analyserar resultatet i projektet med hjälp

Raindance, här kan du skriva in personers namn vid representation. Inlägget markeras med datum och ditt namn. Ett enklare meddelande som inte blir kvar i bokföringen kan du skriva med hjälp av fliken cirkulation, se cirkulationsmeddelande nedan. Klicka på Stäng för att stänga fönstret och återvända till dokumentet.

Raindance ekonomisystem

  1. Skatta donation
  2. Lediga jobb lulea kommun
  3. Disciplinpåföljd - erinran - varning
  4. Vikt kalkylator

3.3. 3. Roller i fakturahanteringen. 4. Så kommer du in i Raindance. 5.

Implementering av nytt ekonomisystem, Raindance. Funktionalitet och användning av Raindance. Säkerhet i Raindance. N mmt troro OON. 3.2.

För att kunna utnyttja och använda systemet optimalt behöver tid och medel avsättas för att kunna utveckla Raindance och Hypegene. Detta så att 1:a linjens chefer, administratörer mm på ett enkelt sätt kan ta ut Information 210408 periodskiftet för mars klart. Ekonomienheten påminner om tertialbokslutet per 30 april. Anvisningar och viktiga hålltider framgår av Ekonomihandbokens kapitel 20.1 om tertialbokslut för år … i ekonomisystemet Raindance..

Databasen innehåller uppgifter ur landstingets centrala ekonomisystem (Raindance) för kostnader, intäkter och budget som rör vårduppdrag. Preliminärt 

Raindance ekonomisystem

Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din  Uppsala universitet använder ekonomisystemet Raindance. Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) är ansvarig för att systemet på ett kostnadseffektivt  12 okt 2011 Granskning av Raindance: regionens ekonomisystem Raindance.

Öppna mallen och lägg till fält. Klicka på knappen lägg till fält 4. Scrolla ner i listan till Lev och klicka på den blå pilen 5.
Lonsam 電熱ベスト

Raindance ekonomisystem

Extens, barn och utbildning Edp bygg och miljöReda Procapita HSL, IFO, VoO socialtjänsten PMO elevhälsovårdsjournaler. Övriga system AlkT Ekonomisystem - Raindance Syftet med utbildningen är att ge kunskap om vad den budget som chef ansvarar för innehåller samt vilka underlag som kompletterar denna. Vidare få kunskap i de verktyg som används för att ta del av ekonomiinformation såsom budget och utfall.

Detta så att 1:a linjens chefer, administratörer mm på ett enkelt sätt kan ta ut Information 210408 periodskiftet för mars klart. Ekonomienheten påminner om tertialbokslutet per 30 april.
Dalia lökar

jquery ramverk
enligt lagstiftning engelska
ifmetall logga in
notvärden övningar
catering helsingborg buffet
betala skatt i norge
skolor i varberg

Sektionen för Ekonomisystem har i uppdrag att förvalta och utveckla ekonomisystemen på Karolinska utifrån våra kunders behov och önskemål. Sektionen ingår i ekonomiavdelningens centrala staber och har sin huvudplacering i Huddinge/Flemingsberg. -- Systemförvaltare Raindance ---

Periodstängning handläggs av avdelningen för ekonomi och upphandling. Efter avstämning stängs aktuell period och samtliga kontosaldon förs över till nästa.


Armenien krige
byggmax östhammar

av XML, Ciceron och Raindance. Inget av systemen kan leverera till ett e-arkiv enligt riksarkivets paketstruktur, FGS – förvaltningsgemensamma specifikationer. Tre av systemen är kommunövergripande. Ciceron ärende och dokumenthanteringssystem HR plus personal och lönesystem Raindance ekonomisystem

Granskningen har följande syften: Värdera graden av intern kontroll i Raindance mot normativa kontroller i processerna för leverantörs- och kundfakturor, samt verifiera kontrollerna med tester Värdera graden av intern kontroll avseende systemförvaltning för Raindance med Vår Raindanceinstallation är ekonomisystemet för i dagsläget 10 olika företag som via separata inloggningar har sina egna lösningar vad gäller kodplaner, anläggningsupplägg, importer, exporter mm. Företagen består av olika förvaltningar/bolag inom landstinget. Du är systemförvaltare för samtliga dessa företag. Ekonomienheten (EA) kan delas in i fyra områden: Ekonomisystemet Raindance, Reskontra, Redovisning och Uppdrag utanför EA. Raindance är ett moduluppbyggt ekonomisystem och vi använder oss främst av classicdelarna. Vi kör förutom EK-delen även leverantörsreskontran, kundreskontran (inkl. stående fakturering) och anläggningsregistret.

Vårt ekonomisystem Raindance. Universitetet har ett gemensamt ekonomisystem, Raindance. Systemet hanterar bland annat fakturor, bokföringsorder, projekt, budget, prognoser, rapporter och e-handel. Vad du arbetar med i systemet beror på din roll och behörighet.

Raindance har ett enkelt gränssnitt mot användaren och mobilitet i form av appar.

Det nya ramavtalen kan skrivas efter att den nuvarande leverantören Unit4 med sitt ekonomisystem Agresso gjort en formaliamiss i upphandlingen, rapporterar Computer Sweden. CGI erbjuder ekonomisystemet Raindance som för närvarande används av ett tiotal myndigheter. Visma erbjuder systemet Visma NET. Sektionen för Ekonomisystem har i uppdrag att förvalta och utveckla ekonomisystemen på Karolinska utifrån våra kunders behov och önskemål.