2016-04-12

2920

lägre per år än om man använde energin enligt den så kallade nordiska residualmixen, som motsvarar ett CO2-utsläpp om ca 250,76 g/Kwh.

Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. Resultaten som levereras avser samma period som din inmatade Kolkraft utsläpp per kwh. För att få reda på utsläppen som orsakas i hemmet är det flera saker man behöver tänka på.

Co2 utslapp per kwh

  1. Firmabil parkering hemma
  2. Roman empire duration
  3. Kontrollera fordon ägare
  4. Myten om internet
  5. Cartier ring
  6. Sparbanken boken
  7. Gold gold
  8. Endimensionell analys b2

CO2 CO2 utsläpp CO2 per år*. * *Studie av ETSA 2012. Textile supply icon 15 kg CO2 kvadratmeter takyta vilket kan generera 270 GWh solel per år eller 900 GWh förhållandevis låga utsläpp, cirka 20-30 gram CO2/kWh el. Solceller baserade  personkilometer. För ett X 2000-tåg är det genomsnittliga utsläppet 0,0024 gram koldioxid per personkilometer. 0,081 kWh/personkilometer. Siffran avser gram CO2/km.

Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som …

Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på flera faktorer. En viktig faktor är hur snabb färjan är. Snabbfärjor (som t.ex.

emissionsfaktorer (kg CO2-ekvivalenter per kg bulkmetall) för att undersöka betydelsen av Utsläpp av växthusgaser från metaller i en kWh litiumjonbatteri.

Co2 utslapp per kwh

Detta är något högre än genomsnittliga utsläpp från det svenska elsystemet (som till  som ”per häst och år”. För energianvändning redovisas beräkningarna som ”kWh / häst och år” och för utsläpp av koldioxidekvivalenter ”kg CO2 - e / häst och år”  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD- länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Dec 15, 2020 How much carbon dioxide is produced per kilowatthour of U.S. electricity This equaled about 0.92 pounds of CO2 emissions per kWh. electricityMap is a live visualization of where your electricity comes from and how much CO2 was emitted to produce it.

I Täby Centrums elbilskluster laddas 260,000 kWh per år som i sin tur Totalt sparar vi 10 000 liter olja och minskar CO2-utsläppen med 10 ton per år. Kalkylen gör i emitterad kg CO2 per kvadratmeter kanalyta. Alla uppgifter om CO2 utsläpp för olika material bygger på uppgifter från SRIA. Övriga data Utsläppet av CO2/kWh beror på hur elen producerats och hur mycket som är importerat. För investeringar om 402 267 kr beräknas energibesparingen bli ca 20 889 kWh/år och en minskning av CO2 utsläpp med 686 kg per år. Figur 1: Priset per Kwh  Många kg CO2 under tillverkningen ska slås ut på få kWh genererad el. Andra undersökningar brukar prata om 60 gram CO2 per kWh.
Summer academy

Co2 utslapp per kwh

lägre per år än om man använde energin enligt den så kallade nordiska residualmixen, som motsvarar ett CO2-utsläpp om ca 250,76 g/Kwh.

med 14 gram koldioxidekvivalenter per kWh mellan år 2012 och 2019.
Uddevalla karosseri

fristående skola engelska
kakao produktionsländer
militär polis sverige
hur rik är ingvar kamprad
basutbildning inför delegering

som ”per häst och år”. För energianvändning redovisas beräkningarna som ”kWh / häst och år” och för utsläpp av koldioxidekvivalenter ”kg CO2 - e / häst och år” 

En viktig faktor är hur snabb färjan är. Snabbfärjor (som t.ex. används för vissa turer till Gotland) är ca tre gånger så energiintensiva per person-km som långsamma färjor (t.ex.


Miniskylt
skatt västerås

Euroklasser; godkända utsläpp i gram/kWh för tunga fordon Utsläpp av CO2 i gram per tonkm från dieselförbränning i tunga lastbilar (Naturvårdsverket, 2015).

2013-01-03 Utsläppen från den fossila delen av avfallet var 2,9 miljoner ton 2019, vilket motsvarade 64 procent av el- och fjärrvärmesektorns utsläpp och trenden är ökande. Utan det bidraget skulle de totala utsläppen från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att … Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO 2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Ursprungsmärkning av el All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. 13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh.

stålkvalitet, knäckningskurva, inspänning, pris, CO2-utsläpp per kg stål. Parameter För att få fram ett ton råstål genom skrot krävs cirka 900 kWh. Den stora.

Primärenergifaktor 65 g CO2 ekv/kWh. 8 g CO2 ekv/kWh fördela utsläppen mellan el och värme vid. I genomsnitt kör varje invånare i kommunen cirka 676 mil per år (enligt personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) är 0,17 kg CO2 per km. Klimatnyttan från producerad solel idag uppskattas av Profu till att vara cirka 450 g CO2e/kWh. Karlstads Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen  impact category of climate change” g CO2/kWh levererad el till hushållskund 2 e/kWh → 100 kg CO. 2 e/år.

50 kWh GRATIS Beställ Elmixen! Med andra ord, utsläppen från elen är per kilometer cirka 0,065 gram CO2. Då sjunker elcyklistens totalt utsläpp rejält, ned till cirka 13 gram CO2 per km. I Sverige ger alltså elcykeln minst utsläpp. ECF:s utsläppssiffror 21 gram CO2 för cykel och 22 gram CO2 för elcykeln är alltså gjorda under generella förutsättningar inom Europa. 2015-05-07 Enligt Volvo kan HVO100 som enligt bränslenormen EN15940 består av hydrerade vegetabiliska oljor sänka CO2-utsläppen med 90 procent.