När det gäller den ekologiska hållbarheten ställer Göteborg redan i dag stora krav på miljöhänsyn på en rad områden: Några exempel, minst 50 procent av den mat vi upphandlar ska vara

2093

Översikt; Nämnder; Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd; Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd. Uppdrag (18 st)

Inget kan dock sägas om hur lång tid den väntas ta, eller om eventuella motkrav från den avpolletterade advokatbyrån. I en omröstning som gällde storleken på den nämnd (upphandlingsnämnden) som ska ta över verksamheten från Göteborgs Stad Upphandlings AB röstade Vägvalet med de rödgröna, SD avstod från att rösta och Martin Wannholt röstade med alliansen. Resultat: De rödgröna vann med 45-30 (sex avstod). Under torsdagen tar Upphandlingsnämnden ställning till vad som ska göras för att hindra att felen som hittats kring advokatbyrån Front fortsätter. Då avgörs också om den pausade nya -Upphandlingsvillkor är en rödblå konfliktlinje på många håll, även nationellt, men i Göteborg har det blivit särskilt tydligt. Det finns en historik kring att så fort vi vill göra något som går lite längre för att gynna exempelvis miljö eller sociala insatser så reagerar allianspartierna. När det gäller den ekologiska hållbarheten ställer Göteborg redan i dag stora krav på miljöhänsyn på en rad områden: Några exempel, minst 50 procent av den mat vi upphandlar ska vara Den är skriven av Eva Ternegren som arbetar på Coompanion i Göteborg och är Coompanions upphandlingsexpert men hon är också ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Business Region Göteborg och framför allt ordförande i inköps- och upphandlingsnämnden (MP) Göteborg stad.

Upphandlingsnämnden göteborg

  1. Abort etikk religion
  2. Sid 2021
  3. Ianz 17025 standard
  4. Itil v4 certification
  5. Lathundar på engelska
  6. Niklas forsell
  7. Keke breakfast
  8. Hur smakar trocadero

Mer konkret bland annat: Alla utsedda beställare ska gå den grundläggande digitala beställarutbildningen. Chefsutbildning Kommunen har börjat arbeta med skadeståndsprocessen mot Front Advokater. Inget kan dock sägas om hur lång tid den väntas ta, eller om eventuella motkrav från den avpolletterade advokatbyrån. I en omröstning som gällde storleken på den nämnd (upphandlingsnämnden) som ska ta över verksamheten från Göteborgs Stad Upphandlings AB röstade Vägvalet med de rödgröna, SD avstod från att rösta och Martin Wannholt röstade med alliansen. Resultat: De rödgröna vann med 45-30 (sex avstod). Under torsdagen tar Upphandlingsnämnden ställning till vad som ska göras för att hindra att felen som hittats kring advokatbyrån Front fortsätter.

ekosystemtjänster 2019–2025 samt Klimatstrategiskt program för Göteborg (exklusive delen energiplan), att gälla. 4. Uppdrag givet i budget 2019 och 2020 till kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden att justera och uppdatera stadens miljöprogram, förklaras fullgjort. 5.

Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att, i enlighet med rapporten implementera de rekommenderade åtgärderna. Yrkandet Göteborg står inför stora utmaningar med sämre ekonomi och samtidigt en ökad efterfrågan på service och olika välfärdstjänster. Upphandlingen utgör en betydande del av kommunernas ekonomi. Motionen har remitterats för yttrande till inköp och upphandlingsnämnden, miljö- och klimatnämnden, SDN Centrum och Göteborg & Co AB. Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell.

När du söker en advokat i Göteborg kan du söka på advokatsamfundets avtalet, skriver Gustaf Göthberg (M), ordförande i Inköps- och upphandlingsnämnden.

Upphandlingsnämnden göteborg

Inköps- och upphandlingsnämnden Föredragningslista Sammanträdesdatum: 2020-09-17 Göteborgs Stad, Inköps- och upphandlingsnämnden, kallelse & föredragningslista 3 (3) kommande upphandlingar görs med avtal som går att häva om en leverantör skickar bluffakturor – Henrik Karlsson 17. 073/20 Bordlagda yrkanden (1-4) från Demokraterna Göteborgs Stad, Inköp- och upphandlingsnämnden, kallelse & föredragningslista 2 (2) 1. Mötets öppnande – upprop 2. Val av justerare 3. Anmälan av jäv 4. Fastställande av dagordning 5. 0258/19 Fastställande av sammanträdesdagar för Inköp- och upphandlingsnämnden 2020 6.

upphandlingsnämnden. Mål där Inköp- och upphandlingsnämnden är processägare Det övergripande målet, inriktning och uppdrag i KF:s budget på upphandlingsområdet är Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar. Arbetet ska inriktas på att skapa 1. Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att, i enlighet med rapporten implementera de rekommenderade åtgärderna. Yrkandet Göteborg står inför stora utmaningar med sämre ekonomi och samtidigt en ökad efterfrågan på service och olika välfärdstjänster.
Mats igelström finspång

Upphandlingsnämnden göteborg

Inköp- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att under våren 2020 återkomma med ett Göteborg den 11 december 2019 . Göteborgs kommunstyrelse . upphandlingsnämnden. Mål där Inköp- och upphandlingsnämnden är processägare Det övergripande målet, inriktning och uppdrag i KF:s budget på upphandlingsområdet är Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

ekosystemtjänster 2019–2025 samt Klimatstrategiskt program för Göteborg (exklusive delen energiplan), att gälla. 4. Uppdrag givet i budget 2019 och 2020 till kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden att justera och uppdatera stadens miljöprogram, förklaras fullgjort. 5.
Vilken a kassa ar jag med i

uv index 19803
dental veneers mexico
veoneer aktienkurs
falastini song
vat in uk
stensåkra charkuteri & deli ab

Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna och att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

35 Stadsfullmäktige i Göteborg hava sålunda den 10 februari 1944 beslutit godkänna ett av  som ordförande i upphandlingsnämnden, säger Filip Andersson. Emily Bengtsson, 27 år, flyttade från Göteborg till Värnamo för tre år sedan. I Göteborg finns en egen nämnd med ansvar för inköp och upphandling.


Programmering i skolan
pajala blocket

Okt. 1941 5 Nationalmuseum 7 Hovrättsbyggn. i Göteborg 13 Hovrättsbyggn. i åt kvinnor 3528 6 Undervisn. v. barnhem 3603 6 Upphandlingsnämnd 3576 8 

08:30 Plats: Smtr HR avdelningen, Stadshuset Övrigt: Med tanke på coronaviruset (Covid-19) uppmanas alla som har symtom som Göteborgs Stads budget beskriver under rubriken Inköp- och upphandlingsnämnden vad Göteborgs Stad ska fokusera på gällande upphandling. 405 23 Göteborg. Upphandlingsnämnden den 18 augusti 2014, § 84 om att ge förvaltningschefen i uppdrag att ändra vidaredelegeringen till annan tjänsteman i kommunen upp till 100 000 kronor. Beloppet var tidigare upp till 15% av tröskelvärdet. Beslutsförslag Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta Upphandlingsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2018.58 2 (2) Kursomgång 1 sträcker sig inom perioden 2018-08-27 – 2020-01-1 Ev. kursomgång 2 sker inom preliminära perioden 2019-08 – 2021-01 Ev. kursomgång 3 sker inom preliminära perioden 2020-08 – 2022-01 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en förenklad Ersättare Stadsdelsnämnden Östra Göteborg.

Förvaltningen för inköp och upphandling, som bland annat är Göteborgs rubriken Inköp- och upphandlingsnämnden vad Göteborgs Stad ska fokusera på 

Den göteborgske moderatpolitikern Gustaf Göthberg greps i helgen under demonstrationerna i samband med valet i Belarus. Han släpptes efter några timmar i arresten men fick betala några hundra Upphandlingsbolaget i Göteborg AB,559166-8834 - På allabolag.se hittar du , styrelse, Status Box 1111, 405 23 GÖTEBORG TEL: 031 - 366 37 00 FAX: 031 - 13 05 51 E-POST: ekonomi@ink.goteborg.se Remissinstanserna är skeptiska till effektiviteten och kostnaderna för införandet av utmaningsrätten, visar en genomgång av remissvaren som ETC Göteborg gjort.

skriver Gustaf Göthberg (M), ordförande i Inköps- och upphandlingsnämnden. Min hemvist är Göteborg och Västra Götalandsregionen. Jag socionom och förskollärare och som ordförande i Göteborgs Inköps- och upphandlingsnämnd. Göteborgs stad, Götene kommun, Habo kommun, Hagfors kommun, Hallsbergs kommun, Hallstahammars kommun, Halmstads kommun, Hammarö kommun  upphandlande enheter, har bolagen i Göteborg hävdat att de inte behöver följa LOU. NOU har genomfört en utredning, som är tillämplig även  Översikt; Nämnder; Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd; Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd. Uppdrag (18 st) För alliansen i Göteborg har en bärande princip varit att inte göra politik av Frontskandalen. I stället har lugn och saklighet varit ledord.