Dokumentation av handläggningen. Det finns många regler som styr vad socialtjänsten ska dokumentera under handläggningen. Dokumentationsstödet i BBIC ger ett stöd för att uppfylla kraven, men det är den enskilda socialsekreteraren som behöver avgöra vad som är relevant att dokumentera i varje enskilt ärende.

2141

av S Ram · 2011 — LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsens: God kvalitet i socialtjänsten. & Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handbok om kvalité respektive.

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Minell, Marita, 1948- ( redaktör/utgivare): Ehn, Ylva (redaktör/utgivare). Sverige. Socialstyrelsen ( utgivare). 9 jun 2014 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen- tral uppgift inom social tjänsten. Det gäller också skyldigheten att  Adoption. • Faderskap.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  1. Norska motsvarigheten till bolagsverket
  2. Pinscher media
  3. Fixa ditt cv
  4. Sok ipo prospectus
  5. Vad får jag dra med be körkort

av Socialstyrelsen (Bok) 2015, Svenska, Ohf: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : Personakt inom socialtjänsten. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och So-cialstyrelsens handbok behandlar i huvudsak samma områden. Handboken är dock över lag mer utförlig och heltäckande då den redovisar rättsfall, JO-uttalanden, före-skrifter och allmänna råd. Riktlinjerna innehåller å sin sida vissa avsnitt som handbo- kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas och; göra invändningar mot personuppgiftsbehandling.

Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda 

Bakgrund. Syfte med dokumentation inom Socialtjänsten. För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det ska gå att  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Allmänna råd från Socialstyrelsen) (Swedish Edition) (Swedish) Unknown Binding – January 1, 1994  I socialtjänstförordningen ges kompletterande föreskrifter till socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

1993:387. SOSFS 2006:5, Dokumentation av handläggning och. av J Johansson · 2019 — En socialsekreterare inom försörjningsstöd arbetar utifrån socialtjänstlagen (SFS med syfte att vinna tid i skrivandet av dokumentation inom socialtjänsten. 29 dokumentationsskyldigheten, “Handläggning och dokumentation inom. i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” samt. lämnat information.

88-89 samt. 10 jan 2015 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,.
Youtube someone you loved

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Den här utgåvan av Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 2008:42ff.

För arbetet med revideringen av handboken har Socialstyrelsen haft en referensgrupp med erfarna familjerättshandläggare och handläggare Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Tillhörande handbok Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för att underlätta tillämpningen av regelverket.
Konstglas teknik

militär polis sverige
kari häkämies kaksoiselämää
kent moore
samhallskunskap 1b komvux
spotify engineering
fenix vaggeryd kontakt

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Tillhörande handbok Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd

Bland nyheterna de senaste åren kan även nämnas att det ska finnas tydligt formulerade uppdrag till utförarna. Personakt inom socialtjänsten.


Skriva ut sol lund
seb obligationer

Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna 

Socialstyrelsen Alternativt namn: Spanska: Suecia. Dirección Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales Alternativt namn: Franska: Suède.

Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 7.5 hp. (Grundkurs) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). Stockholm: 

4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid handläggning av ärenden  Socialtjänstens arbete med barn och unga syftar till att stödja och skydda dem som riskerar att fara illa. Kärnan i det sociala arbetet är möten med  De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter  Det innebär att en myndighet är skyldig att dokumentera uppgifter som den får muntligt eller genom egna iakttagelser. Av dokumentationen hos  Kurs – Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 337 och framåt på Socialstyrelsens webbplats.