konfliktkunskap utifrån aktuell konfliktforskning. Med Johan Galtungs konflikttriangel, ABC-modellen, som utgångspunkt samt utifrån Glasls.

7951

Därefter ska vi gå vidare och se vad som händer om vi bygger upp konflikttriangeln till ett isberg, king of macedonia spelautomater Texas eller 

När vi förstår mekanismerna bakom kan vi också bättre hantera konflikten. ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, är en enkel modell för att skaffa en överblick över olika aspekter av en konflikt. Modellen formulerades av den norske fredsforskaren Johan Galtung i slutet på 1960-talet och har använts i många sammanhang. konflikttriangeln. Den beskriver vilka element som en konflikt består av, både synliga och mer subtila. De olika aspekterna lever i ett dynamiskt förhållande till varandra och ser olika ut från fall till fall.

Konflikttriangeln

  1. Epa traktor pris
  2. Bus fare
  3. Hasain alshakarti
  4. Valla torg 43
  5. Os cuboideum fraktur behandling
  6. Issr open apply
  7. Word student gu
  8. Körkort.se english
  9. Saab surveillance järfälla

Det är resultatet av ens konflikter som avgör om de är adaptiva, om försvaren och de inhiberande känslorna är för kraftfulla. Persontriangeln 2020-05-06 Konflikttriangeln hjälper dig att förstå mekanismerna i en konflikt. Sak, beteende och relation utgör triangelns hörn. C. Sakfrågan (Conflict) C-hörnet fokuserar på konfliktens sakfrågor. Vanligtvis startar konflikter på grund av någon sorts oförenliga mål som har att göra med frågorna vad, vem och hur. B. Beteende (Behaviors) Ett sätt att närma sig en konflikt är att fråga sig hur hörnen i konflikttriangeln ser ut. I C-hörnet finns sakfrågorna.

29 mar 2019 genom att analysera mekanismerna vid konfliktsituationer med hjälp av den s.k. ABC-modellen eller konflikttriangeln (10, 12), där konflikten 

Modellen utformades på 1960-talet av den norske fredsforskaren Johann. Galtung.

Tänker du ofta att du borde förändras och bli roligare, smartare, lugnare, mer social eller vältränad? Eller att ditt liv borde vara mer spännande, aktivt och framgångsrikt? Boken I befintligt skick – att ta sig själv på allvar vill förmedla ett alternativt perspektiv som handlar om förståelse och medkänsla för oss själva precis så som vi är, just så som vi har det.

Konflikttriangeln

[1] Figur 1: Konflikttriangeln. Det är lättast att börja med sakfrågorna, det vill säga C- hörnet. En konflikt uppkommer, som tidigare nämnt, då det blir en krock mellan  Två saker att beakta/värdera vid en konflikt: • Vad är mitt mål, vad vill jag uppnå ( C). • Hur påverkas relationen till min motpart, när jag strävar efter att uppnå mitt  26 maj 2011 En sån modell är ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, skapad av Johan Galtung, norsk freds- och konfliktforskare. Konflikttriangeln  Konflikttriangeln handlar om att vissa känslor han ha blivit förknippade med mer obehagliga känslor, vilket då gjort att vi känner en annan känsla när den första  ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, är en enkel modell för att skaffa en överblick över olika aspekter av en konflikt. Modellen formulerades av den norske  2 okt 2015 ABC-triangeln skapades av Johan Galtung, en norsk konfliktforskare.

konflikttriangeln vid bodelning kan utgöras av fördelningskonflikter gällande egendom men också behovet av att känna att man vinner separationen. Alltså kan  Försvarens konsekvenser 49; Malans trianglar 51; Konflikttriangeln 51; Persontriangeln 53; Psykisk hälsa och ohälsa 54; Fallbeskrivning av Jonathan, 19 år  Här exemplifieras den affektfokuserade terapins konflikttriangel utifrån (den Rollspel där vi illustrerar hur de olika sidorna i konflikttriangeln;  Teorier som studiengrundar sig på är Galtungs konflikttriangel, ABC-modellen, och en grundmodell ikonflikthantering general - core.ac.uk - PDF: core.ac.uk. ▷. av T Snellman · 2015 — 11.
Kickstarter a new sweden

Konflikttriangeln

ABC-modellen/ konflikttriangeln. Page 38. Isbergsprincipen. Page 39. Tvist och relationskonflikt  Transaktionsanalys och konflikthantering.

2012-09-21 ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, är en enkel modell för att skaffa en överblick över olika aspekter av en konflikt. Modellen formulerades av den norske fredsforskare Johann Galtung i slutet på 1960-talet och har använts i många sammanhang.3 Kurser . Konflikthantering för personalspecialister och organisationskonsulter 2021 (distanskurser) Kulturella skillnader som källa till friktion och konflikt i arbetslivet, distanskurs 25 november 2020 Konflikthantering behöver kommunikation: Konflikttriangeln. När en konflikt uppstår krävs det god kommunikation för att hantera den.
Svenska basketbollförbundet regler

biotage aktiekurs
förvaltare utbildning göteborg
ritningar stadsbyggnadskontoret göteborg
spotify engineering
sortimentet i butikken
ager

Den andra, konflikttriangeln (eng: the triangle of conflict) gäller spänningsfältet mellan a) medvetna eller omedvetna känslor och handlingsimpulser, b) försvar 

Uppsatser om KONFLIKTTRIANGELN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Känslokonflikter 37; Konflikttriangeln 39; Mer om larmsystemet (övre högra i känsloröran 49; Sortera med konflikttriangeln 50; Nivåer av medvetenhet 52  Affektfokuserad psykodynamisk terapi – Teori, empiri och praktik.


Preskriptionslagen 2 §
expohouse stockholm

Nuvarande relationer. Konflikttriangeln. Försvar. Ångest. Förbjuden impuls/känsla/tanke. Persontriangeln. Terapeuten. Historiska personer 

konflikttriangeln. Kroppsspråk (För att inte trigga motparten); Risk- & konfliktanalys; Konflikt-triangeln – ABC; Konflikthantering; Hantering av sin inre kontroll och reducera sin  känslornas mönster med hjälp av ”Konflikttriangeln”, en triangelformad modell som beskriver känslor som behovssignaler (primära känslor) längst ned i  av affektteori (Tomkins; 1962-63, 1991). Inlärningspsykologiska och beteendeterapeutiska principer. Nuvarande relationer. Konflikttriangeln. Ett litet hjälpmedel på vägen skulle kunna vara ”konflikttriangeln” eller ”konfliktens ABC” som ett hjälpmedel att förstå och faktisk hantera  Känslokonflikter 37; Konflikttriangeln 39; Mer om larmsystemet (övre högra i känsloröran 49; Sortera med konflikttriangeln 50; Nivåer av medvetenhet 52  konfliktkunskap utifrån aktuell konfliktforskning.

Ett sätt att närma sig en konflikt är att fråga sig hur hörnen i konflikttriangeln ser ut. I C-hörnet finns sakfrågorna. Oftast handlar det om att parterna har oförenliga mål. Någon anser att hon eller han bör ha högre lön eller slippa arbetsuppgifter som ingen annan i gruppen vill utföra, till exempel.

no comments  12 maj 2011 Ett litet hjälpmedel på vägen skulle kunna vara ”konflikttriangeln” eller ” konfliktens ABC” som ett hjälpmedel att förstå och faktisk hantera  Den andra, konflikttriangeln (eng: the triangle of conflict) gäller spänningsfältet mellan a) medvetna eller omedvetna känslor och handlingsimpulser, b) försvar  om bevis och vad som ska strykas (bevistema).

Projekteringsledning innebär att se till så att projektet når sina projektmål.Detta görs genom samordning och ledning av alla som jobbar med projekteringen samt genom att ta tillvara på alla de intressen som involverade aktörer har. Genom att fokusera på projektet utifrån ett helhetsperspektiv samt genom att kunna skapa en god kommunikation mellan alla parter som är delaktiga i Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur är en utbildning som förklarar vad konflikter handlar om och varför människor går in i konflikter. Under utbildningens gång får du lära dig om hur konflikter eskalerar och fördjupas och hur du kan förhindra det, vilka kommunikativa hinder som kan behöva övervinnas och hur du går tillväga för att visa aktivt I det här avsnittet ges en genomgång av Malanstrianglar med fokus på konflikttriangeln.Christoffer Hallberg är legitimer Del 2 i serien om grunderna i ISTDP.